SUG.CAT Logo Grup d'Usuaris de SharePoint de Catalunya

La motivació principal que ens va portar a crear aquest grup d'usuaris era la cel·lebració de trobades de professionals del món SharePoint.

En aquest sentit, organitzem i promovem xerrades i col·loquis sobre SharePoint i les tecnologies que l'envolten, intentant establir un diàleg entre els usuaris, els desenvolupadors, els administradors i els responsables de negoci per a compartir coneixements i experiències, així com de conèixer-nos més i divulgar aquesta tecnologia de la que som uns apassionats.